Zakup mebli to niemały wydatek. Nic więc dziwnego, że chcemy mieć gwarancję na to, że gdyby jednak okazało się, że nasz nowy nabytek ma wady fabryczne lub coś się z nim stanie, zostanie to naprawione jak najszybciej lub też otrzymamy zwrot pieniędzy lub nowy towar.

O tym, jakiego rodzaju gwarancje na meble można otrzymać decyduje producent. To on ustala, na ile miesięcy wyprodukowanego przez niego meble są na okresie gwarancyjnym. Najpopularniejsza opcja to 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się w chwilą, kiedy meble zostaną wydane kupującemu. Pamiętajmy, aby podczas dostarczenia mebli do naszego domu sprawdzić, czy nie uległy one uszkodzeniu podczas transportu.

Jeśli nasze meble będą miały wadę usuwalną to w ramach gwarancji zostanie usunięta w warunkach fabrycznych u gwaranta. Jeśli natomiast okaże się że wada ta nie jest nieusuwalna lub też zmieni ona estetykę mebla, to wtedy albo obniża się cenę danego produktu lub tez wymienia się go na nowy.

Warunki uznania gwarancji

gwarancja na mebleOczywiście, pamiętać trzeba o tym, że gwarancja jest uwzględniana tylko jeśli mebel był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Na przykład gwarancja nie obejmie tego, że w sofie wychodzi sprężyna od spania na niej, w chwili gdy w instrukcji napisano, że sofa nie należy do spania. Bardzo ważne jest również to, że jeśli chcemy reklamować dany mebel, korzystać z gwarancji jaką został objęty, to musimy mieć przy sobie dowód jego sprzedaży i kartę gwarancyjną. W innym wypadku tracimy uprawienia do korzystania z ustaleń gwarancyjnych.

Przeważnie okres rozpatrywania reklamacji na gwarancji nie przekracza 30 dni. Po upływie tego czasu sytuacja musi być już wyjaśniona klientowi. Gwarancją natomiast nie są objęte zmiany zachodzące naturalnie, podczas eksploatacji mebla, jak również cechy naturalne surowców z jakich dany mebel został wykonany, jak chociażby specyficzny zapach skóry.